Vitajte na webových stránkach a ďakujeme, že sa zaujímate o dianie v našej materskej škole

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa v zriaďovateľskej

pôsobnosti MČ Bratislava – Čunovo oznamujeme, 

že prevádzka MŠ bude aj naďalej prerušená

v dňoch 18.1. – 22.1.2021 

Ďalšie informácie týkajúce sa prevádzky materskej školy v mesiaci január budú zverejnené priebežne podľa usmernení z MŠVVaŠ, RÚVZ a zriaďovateľa na webovej stránke materskej školy.

Buďme zodpovední, aby sa naše deti mohli vrátiť čo najskôr k svojim kamarátom.

Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu Vás budeme o spôsobe a čase návratu detí do materskej školy informovať hneď, ako dostaneme definitívne informácie od nadriadených orgánov.

Návrat detí 2021