Vitajte na webových stránkach a ďakujeme, že sa zaujímate o dianie v našej materskej škole

Triedne rodičovské stretnutia:

7.9. (pondelok) o 16.30 h. malkáči I.trieda

8.9, (utorok) o 17. 00 h.  velkáči     III.trieda

9.9. (streda) o 17.00 h. stredniaci   II.trieda

Organizácia – september

 

Dôležité!

Organizácia od 02.09.2020

Prevádzka MŠ od 01.09.2020 do 13.09.2020

  • I. trieda (poldenná) – od 7,30hod. do 13,00hod

  • II a III trieda – od 7,00hod. do 17,00hod

Miesto preberania detí

  • Novoprijaté deti vchádzajú bočným vchodom (zelená brána napravo od hlavného vchodu)

Do šatne dieťa sprevádza iba jedna osoba – s rúškom,

max. 5 min. sa zdrží v šatni

  • Deti, ktoré už navštevovali našu MŠ prechádzajú hlavným vchodom

Rodičia do budovy nevchádzajú!

Používajú rúško!

  • Vykonáva sa ranný zdravotný filter

  • Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov do MŠ

  • Vyzdvihnutie detí bude cez hlavný vchod

Rodičia môžu vstúpiť iba do vstupnej chodby, majú rúška, dodržiavajú odstup, dezinfikujú si ruky!

  • Pravdivo informujú o zdravotnom stave, prípadne o zaradení do karantény!