Home » Charakteristika

Charakteristika

Materská škola v Čunove leží v krásnom prírodnom prostredí. Zelená budova upúta zaujímavou dobovou architektúrou, čím sa odlišuje od iných materských škôl. Prednosťou je dvor obklopený lesom a mŕtvym ramenom Dunaja. Je to trojtriedna materská škola. Má dve triedy s celodennou prevádzkou a jednu triedu s poldennou prevádzkou.

Ponúkame kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú predovšetkým na environmentálnu výchovu. Život v MŠ obohacujeme  aktivitami (slávnosť sv. Martina, Mikuláš, vianočná benefícia, Deň matiek, MDD, výlety, rozlúčka s predškolákmi, nočná škôlka). Ponúkame možnosť absolvovať kurz korčuľovania, plávania a in line.

Zúčastňujeme sa mnohých kultúrnych podujatí (divadelné predstavenia v MŠ, návštevy v SND, v detskej knižnici Petržalka…).