Home » Oznamy

Oznamy

So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ 

v auguste zatvorená!

 

Organizačné opatrenia k nástupu od 15.06.2020

Prevádzka MŠ maximálne 10 hodín: od 7,00 – 17,00 hod.

Preberanie detí:

Rodič môže vstúpiť iba do vstupnej chodby.

Odovzdá dieťa zamestnancovi MŠ.

Vykoná sa ranný filter: odmeria teplota, vizuálne prezretie dieťaťa.

Po prezutí si umyje ruky.

Používať sa budú iba papierové utierky.

Pri prvom nástupe dieťaťa podpíše rodič vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie podpisuje aj v prípade prerušenia dochádzky na tri dni.

Do MŠ si dieťa neprináša žiadne hračky a iné predmety.

Dieťa v exteriéri a v interiéri MŠ nenosí rúško.

Rodičia sú povinní pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, v priestore materskej školy nosiť rúško, dodržiavať odstupy, dezinfikovať ruky.

Dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy z dôvodu príznakov respiračných chorôb, príznakov prenosného ochorenia.

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v MŠ sa vyskytla infekčná vírusová kožná choroba „molusky“, z toho dôvodu zvýšte kontrolu zdravotného stavu vašich detí!