Home » Oznamy

Oznamy

OZNAM

So súhlasom zriaďovateľa p. starostky

m. č. Bratislava – Čunovo z preventívnych

a úsporných opatrení 

nebude počas  1. jesenných prázdnin

v dňoch 30.10.- 2.11.2020 MŠ v prevádzke.

Tomuto opatreniu  predchádzal prieskum záujmu

a  o prevádzku malo záujem menej ako 10 rodičov.

Začiatok prevádzky po 1. jesenných prázdninách je 3.11.2020 (utorok)

 

usmernenie