Home » Rada školy

Rada školy

Šomogyi Monika – predseda, rodič

Straková Timea – člen, rodič

Bubeníkova Lenka – člen, rodič

Bečkyová Eva – člen, ped. zam

Olšovská Alžbeta – člen, ped. zam

Derkosichová Matilda – člen, neped. zam,

Puhovich Martin – poslanec MZ