Home » Rada školy

Rada školy

Ing Farštiaková Lucia – predseda, rodič

Tutková Michaela – člen, rodič

Bubeníkova Lenka – člen, rodič

Mária Broszová – člen, ped. zam

Alžbeta Olšovská – člen, ped. zam

Matilda Derkosichová – člen, neped. zam,

Mária Broszová – poslanec MZ