Home » Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Forróvá Denisa – štatutár                                                Obchodné meno: SRRZ-RZ pri Materskej škole

Straková Timea – člen                                                 Sídlo: Hraničiarska 101, 851 10 Bratislava-Čunovo

Trstenovič Darina- člen                                                    Číslo účtu RZ:  IBAN: SK95 0900 0000 0001 7877 1427

Puhovich Radoslav- člen                                                 IČO/SID: 173196170588

Andrašková Katarína – člen                                                 Právna forma: Občianske združenie

 

 

Výška príspevku:  60€ na dieťa