Home » Školská jedáleň

Školská jedáleň

Oznam

 Vážení rodičia,

skontrolujte si prosím platby za stravné, do 25.12.2020 je potrebné mať

uhradených 5 platieb. Platba sa uhrádza vopred do 25. dňa v mesiaci.

Predškoláci platia aj naďalej sumu 13 € /mesiac.

Ďakujem

Silvia Králiková

vedúca ŠJ

Zápisný lístok na stravovanie 2020/2021